Hambaravikindlustus

   Hambaravikindlustus on vajalik juhuks, kui tekivad hambaravi kulud - kas regulaarne ravi, õnnetusjuhtum või suuvähk. Kindlustusega võib liituda iga inimene vanuses 19 kuni 70 aastat.

Kõik, mida pead tegema on esitada taotlus valides sobiva kindlustuspaketi ja makseviisi.

Täpsema info Hambakindlustuse kohta leiad siin.

Northern1 International Insurance Brokers OÜ (Northern1) on kindlustusmaaklerettevõte, mis on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja https://www.fi.ee ja mis tegeleb tasu eest maaklerlepingu alusel kindlustuse turustamisega. Northern1 omab tegevusluba kindlustusvahendustegevuseks kõikides Euroopa Liidu riikides ja Islandil.